گروه صنعتی فارس فعالیت خود را با تولید 3 مدل موتورسیکلت در کارخانه واقع در شهرک صنعتی سروستان شیراز در استان فارس آغاز نمود. در حال حاضر تولیدات این شرکت به بیش از 22 مدل افزایش یافته که سهم قابل ملاحظه ای از بازار موتورسیکلت ایران را به خود اختصاص داده است.

گروه صنعتی فارس یکی از بزرگترین تولیدکنندگان موتورسیکلت در ایران بوده، نماینـدگی انحصــاری کمپانی BAJAJ هندوستـــان را نیز دارا می باشد. تولید موتورسیکلتهای باکیفیـت بالاو کــم مصرف، سرلوحه کار گروه صنعتی فارس می باشد. براســاس همـین رویکــــرد و با تلاش مشتــرک با کمپـــانی BAJAJ، محصــولات ایــن شـــرکت بــا بهره گیری از پیشرفته ترین تکنولوژی و پایین ترین مصرف سوخت به بازار مصرف عرضه می گردد.

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 233 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError(2, 'file_put_contents(): Only 0 of 233 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/farsaut3/src/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', 111, array('path' => '/home/farsaut3/src/storage/framework/sessions/b1Z9G26ACnng6RaBftc600VlZoyqMcQl5pGeZnXE', 'contents' => 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"fQDeiSdfpdF9m9DWSiUS68bX0fvPdI1RVkxd2RfZ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:75:"http://farsauto.ir/crud/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%A7";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/farsaut3/src/storage/framework/sessions/b1Z9G26ACnng6RaBftc600VlZoyqMcQl5pGeZnXE', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"fQDeiSdfpdF9m9DWSiUS68bX0fvPdI1RVkxd2RfZ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:75:"http://farsauto.ir/crud/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%A7";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 2) in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/farsaut3/src/storage/framework/sessions/b1Z9G26ACnng6RaBftc600VlZoyqMcQl5pGeZnXE', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"fQDeiSdfpdF9m9DWSiUS68bX0fvPdI1RVkxd2RfZ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:75:"http://farsauto.ir/crud/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%A7";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('b1Z9G26ACnng6RaBftc600VlZoyqMcQl5pGeZnXE', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"fQDeiSdfpdF9m9DWSiUS68bX0fvPdI1RVkxd2RfZ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:75:"http://farsauto.ir/crud/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%A7";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 128
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 216
  8. at Kernel->terminateMiddleware(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 187
  9. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 65