نمایندگان فروش استان فارس

26 آذر 1397

نمایندگان فروش استان فارس

کد شهر نمایندگی آدرس تلفن
10111 شیراز سیدمحسن موسویان دروازه اصفهان اول خیابان تختی 0711-2225574
10347 شیراز منصور درستکار خیابان فردوسی نبش پاساژ فردوسی 0711-2223304
10358 شیراز حاج صمد تابع بردبار دروازه اصفهان اول خیابان تختی مقابل بانک 0711-2225450
10363 شیراز سیدرضا موسویان دروازه اصفهان اول خیابان حافظ جنب کبابی برگ 0711-2247047
10627 شیراز علیرضا عالم تاج خیابان تختی مقابل اداره برق جنب مسافرخانه آسیا 0711-2245636
10680 شیراز مهدی مهارلویی خیابان تختی مقابل مسافرخانه لارستان 0711-2229339
10724 شیراز عزیز عباس نژاد خیابان تختی مقابل انبار مقابل مسجد توکلی جنب بانک 0711-2234690
10729 شیراز مجتبی زارعی خیابان تختی مقابل هنرستان صفائی 0711-2246709
10223 لارستان محمدعلی تجلی خیابان خامنه ای نبش کوچه فرشادی 0781-3346279
10747 لارستان فضل اله فضوی شهرقدیم خیابان 17شهریور جنب بانک مرکزی 0781-3341568
10389 استهبان مهدی مدبر خیابان سلمان - فروشگاه مدبر 0732-4226413
10495 داراب وحید رستگاری خیابان سلمان فارسی کمربندی 0732-6244042
10579 مرودشت عباس همایون خیابان انقلاب جنب سوپر گوشت 0728-3338286
10703 فسا حسین جاهدی بلوار مطهری - فروشگاه جاهدی 0731-2226327
10753 حاجی آباد حسن جعفری زاده زرین دشت جنب بانک ملت 0732-7222510
10754 جهرم احمد نعیمی پور جهرمی خیابان بهارستان - فروشگاه نعیمی پور 0791-2220645
10757 سپیدان محمودرضا شرفیان خیابان امام فروشگاه لوازم شرفیان 0712-7224589
10078 سروستان ولی میرزاخانی خیابان امام محله حسن آباد جنب مسجدولیعصر 0712-5223358
10083 گراش جعفر شکوه بلوار معلم - فروشگاه شکوه 071-52443519