نمایندگان فروش استان مازندران

26 آذر 1397

نمایندگان فروش استان مازندران

کد شهر نمایندگی آدرس تلفن
10030 ساری سیدمحمد رضوانی بلوارآزادی مقابل پارک شهر 0151-2266322
10490 ساری سیدحسین پیغمبرزاده خیابان شیخ طبرسی جنب نمایندگی سامسونگ 0151-2225861
10286 رامسر بهرام صابری بازار بین دوپل - فروشگاه صابری 0192-5256129
10402 فریدونکنار شعبان جعفری خیابان امام خمینی مقابل اداره برق 0112-5653218
10282 گلوگاه حسین مجریان گلوگاهی بهشهر خیابان 17شهریور 0152-6222123
10723 بابلسر رضا رزقی بلوار شریفی - فروشگاه رزقی 0112-5255902
10748 بابل حسین شاهانی اول کمربندی غربی ایستگاه آمل نبش بهاران2 0111-2293696
10748 قائم شهر سیدمجید شفیعی خیابان مدرس جنب فرمانداری 0123-2222541
10760 قائم شهر عباس اولادی خیابان کوچک سرا مقابل نانوایی دارابی 0123-2246901