سند و سند المثنی

شرایط و مدارک صدور سند المثنی مالکیت موتور سیکلت

 1. مراجعه حضوری مالک یا نماینده قانونی ایشان به شرکت 
 2. اصل مدارک شناسایی معتبر شامل کارت ملی یا شناسنامه یا وکالت نامه برای نماینده قانونی وی به همراه مدارک شناسای نماینده قانونی
 3. اصل و کپی از مدارک موتور سیکلت (برگ سبز و کارت موتور) 
 4. درج یک نوبت آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار مبنی بر فقدان سند مالکیت موتور سیکلت و سپری شدن 10روز از تاریخ آگهی
 5. تعهدنامه محضری که مشخصات مالک موتور سیکلت و وسیله نقلیه به صورت کامل ذکر شود (نمونه نامه………)
 6. دریافت فرم تاییدیه  المثنی از نماینده که به امضا نماینده رسیده باشد
 7. واریز هزینه صدور سند مالکیت المثنی موتور سیکلت
سند

مدارک مورد نیاز برای صدور پلاکت تنه

 1. نامه ساخت پلاکت و فرم بازدید از پلیس راهور(مراکز تعویض پلاک)
 2. به همراه داشتن مدارک موتور سیکلت (شناسنامه ، کارت ملی ، سند کمپانی ،برگ سبز مالکیت یا کارت موتور ،  وکالت نامه (درصورت داشتن) ، بیمه نامه) 
 3. واریز هزینه صدور پلاکت تنه موتور سیکلت 
 4. تکمیل و امضا و مهر فرم سند المثنی توسط نمایندگی مربوطه